_STW3307

Kroz igru do znanja i veština.

Edukativni kabinet nudi usluge:

  • Defektološke procene – procena ima za cilj procenu koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast. Procena podrazumeva razgovor sa roditeljima, opservaciju deteta tokom slobodne igre, kao i procenu razvoja.

_STW3313.jpg

  • Defektološkog tretmana – (individualni preventivno-korektivan rad) podrazumeva plan i program rada nakon procene; sve aktivnosti predviđene programom se prilagođavaju poštujući detetova interesovanja, veštine i sposobnosti, primenjujući pozitivnu psihologiju. Svaki tretman se planira i sprovodi tako da odgovara detetu. Tretman je zasnovan na primeni Montesori metoda rada, Marte Mea, Floortime-a, kao i Reedukacije psihomotorike (primene pokreta), svaka stimulacija je zasnovana na stimulaciji ranog razvoja kroz igru. Tretmani se mogu organizovati tako da budu: intezivni tretmani (4-5 puta nedeljno u trajanju od 45-60 minuta) ili poluintezivni (2-3 puta nedeljno u trajanju od 45-60 minuta).

_STW3318.jpg

  • Priprema za školu – podrazumeva rad sa decom uzrasta od 5 do 8 godina koji pokazuju teškoće u pisanju, odnosno imaju problem sa finom motorikom i grafomotorikom. Priprema podrazumeva procenu fine motorike, manipulativne spretnosti, kao i grafomotoričke zrelosti, a sam principi rada je zasnovan na učenju kroz igru i aktivnosti koje su u skladu sa detetovim interesovanjima.

_STW3310.jpg

  • Podrške u učenju – pružanje podrške u rešavanju domaćih zadataka, savladavanja školskog gradiva od I do IV razreda osnovne škole, ali i sticanja radnih navika. Intezitet rada se dogovara u zavisnosti od potreba, čas traje 90-120 minuta.

_STW3279.jpg

MAR crtezi-16

Za sve roditelje koji bi želeli konsultacije sa defektologom, a nisu iz Beograda, postoji opcija online podrške preko neke od platformi – Skype, Viber, Whats up.

Ona se organizuje u vidu konsultacija koja podrazumeva procenu i program stimulacije kod kuće, ali i plan podrške u učenju za predškolsce i mlađe osnovce (I – IV razred).

MAR crtezi-03

Sve potrebne informacije možete dobiti klikom na polje kontakt .

MAR crtezi-04

Edukativni kabinet “Pitajte Defektologa” nalazi se:

PITAJTEDEF

Karađorđev trg 18/5

Beograd – Zemun