Pozivam vas na online edukaciju koja će se održati u vidu tri modula na teme:

 • PROCENA RAZVOJA KROZ IGRU
 • RAZVOJ KOMUNIKACIJE KROZ IGRU
 • IGRA KAO NAČIN RAZVOJA SOCIJALNIH VEŠTINA

Edukacija je namenjena defektolozima, logopedima, pedagozima, vaspitačima, psiholozima, socijalnim radnicima i svim stručnjacima (i budućim stručnjacima) koji rade sa decom, a promena u odnosu na prethodne edukacije jeste da se u druga dva modula mogu uključiti i roditelji.

Nakon završetka dobija se potvrda o učešću.

Broj učesnika je ograničen, požurite sa prijavom.

PRIJAVI SE OVDE

Šta sadrži svaki od modula?

PROCENA RAZVOJA KROZ IGRU

Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Kako započeti procenu i uspostaviti komunikaciju sa roditeljima
 • Koje su metode i tehnike koje vam mogu pomoću u proceni razvoja
 • O video zapisu kao alatu procene
 • Kako se igra menja u odnosu na uzrast deteta
 • Kako postaviti ciljeve i napisati mišljenje na osnovu procene

Nakon modula na mail ćete dobiti prezentaciju sa edukacije uz dodatne napomene i upitnike koji vam mogu pomoći pri proceni.

Vreme trajanja: 90 minuta
Vreme održavanja:

Mesto održavanja: Zoom platforma
Voditelj: Marija Končar

RAZVOJ KOMUNIKACIJE KROZ IGRU

            Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Terminologija
 • Koje su to barijere koje smetaju uspešnom tretmanu
 • Kako uspostaviti pozitivnu komunikaciju sa roditeljima i detetom
 • Kako podstaći motivisanost kod deteta i stvoriti stimulišuće okruženje za igru
 • Koje igre se mogu iskorisiti u tretmanu i biti predlog za rad kod kuće
 • Na koji način možemo koristiti asistivnu tehnologiju u cilju razvoja komunikacije

Nakon drugog modula na mail ćete dobiti prezentaciju sa edukacije uz mini set igara, kao i vodič za praćenje detetovog ponašanja i razvoja igre.

Vreme trajanja: 90 minuta
Vreme održavanja:

Mesto održavanja: Zoom platforma
Voditelj: Marija Končar

IGRA KAO NAČIN RAZVOJA SOCIJALNIH VEŠTINA

            Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Kako da procenite fazu razvoja socijalnih veština
 • Kako se razvijaju socijalne veštine i kako započeti razvoj socijalnih veština
 • Kako organizovati individualni, a kako grupi tretman za razvoj socijalnih veština
 • Koje igre i aktivnosti možemo koristiti za razvoj socijalizacije
 • Kako možemo koristiti svakodnevne situacije za razvoj socijalnih veština

Nakon ovog modula na mail ćete dobiti prezentaciju uz mini priručnik sa igrama.

Vreme trajanja: 120 minuta
Vreme održavanja:

Mesto održavanja: Zoom platforma
Voditelj: Nela Stanojević

PRIJAVI SE OVDE

Edukacija se sastoji od tri odvojena modula, možete se prijaviti samo na jedan ili na celu edukaciju.
Cena po za prvi modul je 1700 dinara (17e), za drugi modul 1700 dinara (17e), cena za treći modul je 2000 dinara (20e). Odnosno ukoliko se prijavite za celu edukaciju umesto 5400 dinara platićete 5000 dinara (umesto 54e platićete 50e).

Plaćanje van Srbije je preko PayPal-a, uplate iz Srbije idu preko računa.

Ukoliko ste prisustvovali webinaru “Procena i tretman kroz igru”, a želeli biste da se uključite na modul 2 i 3, za vas imamo posebnu pogodnost plaćanja, pišite na mail pitajtedefektologa@gmail.com i naglasite da ste prisustvovali webinaru.

O voditeljkama edukacije:

Marija Končar, master defektolog, autor bloga http://www.pitajdefektologa.com


Od 2014. aktivno radim individualne tretmane za decu koji podrazumevaju pre svega primenu načela da je učenje kroz igru jedino pravo učenje, a ponajviše kada je u pitanju stimulacija ranog razvoja, odnosno razvoja do 6 godine. Radim kako sa decom sa različitim smetnjama u razvoju, tako i sa decom neurotipičnog razvoja koja imaju problem sa grafomotorikom, finom motorikom i/ili pažnjom. Održala sam preko 200 radionica za decu i roditelje sa akcentom na učenju kroz igru. Autor seminara “Igrom do znanja” i istoimenog digitalnog priručnika, kao i webinara “Procena i tretman kroz igru”. Čast mi je što je moje edukacije do sada prošlo više od 200 ljudi iz regiona.

Nela Stanojević, dramski pedagog i vapitač po struci, autor stranice Moj način – My way .

Od 2012.godine radim kao dramski pedagog sa decom i mladima sa razvojnim smetnjama – radim na razvoju govora i razvoju socijalnih veština. Kroz pozorište, dramsku igru i igračke, sa jednim detetom ili grupom dece svakodnevno isprobavam nove metode i načine. Autor digitalnog priručnika o razvoju socijalnih veština “Moj način”, koji je proizvod višegodišnjeg iskustva sa ciljem da roditeljima i vaspitačima pomogne u razvijanju socijalnih veština kod dece.

PRIJAVI SE OVDE

Učešće je moguće otkazati isključivo putem mail-a (na adresu pitajtedefektologa@gmail.com) najkasnije 5 dana pre početka modula. Učesnici koji su odustali nakon tog roka ili se ne uključe na edukaciju, nemaju pravo povrata kotizacije.
Ukoliko učesnik otkaže učešće u roku, može iskoristiti kotizaciju za neki od narednih termina o kojima će biti naknadno obavešten ili dobiti povrat novca.
Popunjavanjem prijave prihvatate uslove učešća na edukaciji.