Pozivam vas na online edukaciju koja će se održati u vidu tri modula na teme:

 • PROCENA RAZVOJA I TRETMAN KROZ IGRU
 • IGRA KAO NAČIN RAZVOJA SOCIJALNIH VEŠTINA
 • PRILAGOĐAVNJE MATERIJALA ZA RAD I STIMULACIJU KROZ IGRU

Edukacija je namenjena defektolozima, logopedima, pedagozima, vaspitačima, psiholozima, socijalnim radnicima i svim stručnjacima (i budućim stručnjacima) koji rade sa decom, a promena u odnosu na prethodne edukacije jeste da se u drugi, treći modul mogu uključiti i roditelji.

Nakon završetka dobija se potvrda o učešću.

Broj učesnika je ograničen, požurite sa prijavom.

Šta sadrži svaki od modula?

PROCENA RAZVOJA I TRETMAN KROZ IGRU

Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Kako započeti procenu i uspostaviti komunikaciju sa roditeljima
 • Koje su metode i tehnike koje vam mogu pomoću u proceni razvoja
 • O video zapisu kao alatu procene
 • Kako se igra menja u odnosu na uzrast deteta
 • Kako postaviti ciljeve i napisati mišljenje na osnovu procene
 • Praktični zadatak
 • Kako podstaći motivisanost kod deteta i stvoriti stimulišuće okruženje za igru
 • Koje igre se mogu iskorisiti u tretmanu i kod kuće
 • Na koji način možemo koristiti asistivnu tehnologiju u cilju razvoja komunikacije

Nakon modula na mail ćete dobiti prezentaciju sa edukacije uz dodatne napomene i upitnike koji vam mogu pomoći pri proceni.

Vreme trajanja: 3h 30 minuta
Vreme održavanja: NOVEMBAR 27.11.2021. (subota)

Mesto održavanja: Zoom platfor.ma
Voditelj: Marija Končar Ršumović
Cena: 3300 dinara (33e)

IGRA KAO NAČIN RAZVOJA SOCIJALNIH VEŠTINA

            Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Kako da procenite fazu razvoja socijalnih veština
 • Kako se razvijaju socijalne veštine i kako započeti razvoj socijalnih veština
 • Kako organizovati individualni, a kako grupi tretman za razvoj socijalnih veština
 • Koje igre i aktivnosti možemo koristiti za razvoj socijalizacije
 • Kako možemo koristiti svakodnevne situacije za razvoj socijalnih veština

Nakon ovog modula na mail ćete dobiti prezentaciju uz mini priručnik sa igrama.

Vreme trajanja: 150 minuta
Vreme održavanja: 11.12.2021. (subota) u 11.00

Mesto održavanja: Zoom platforma
Voditelj: Nela Stanojević
Cena: 2300 dinara (22e)

PRIJAVA

PRILAGOĐAVANJE MATERIJALA ZA RAD I STIMULACIJA KROZ IGRU

            Učešćem na ovom modulu naučićete:

 • Kako odabrati materijal za rad i stimulaciju
 • Kako prilagoditi materijal individualnim potrebama deteta
 • Na koji način prilagoditi materijal za rad u grupi, a kako prilagoditi za individualni tretman
 • Koji su materijali i alati potrebni za izradu materijala

Nakon ovog modula na mail ćete dobiti prezentaciju uz tabele za praćenje prezentovanja materijala, kao i konkretan primer materijala koji ćete moći da upotrebite u radu.

Vreme trajanja: 120 minuta
Vreme održavanja: SEMINAR JE MOGUĆE POGLEDATI U VIDEO FORMATU

Mesto održavanja: Zoom platforma
Voditelj: Karolina Đuga i Marija Končar Ršumović
Cena: 2000 dinara (20e)

Edukacija se sastoji od tri odvojena modula, možete se prijaviti samo na jedan ili na celu edukaciju.
Cena po za prvi modul je 3300 dinara (33e), za drugi modul 2300 dinara (23e), cena za treći modul je 2000 dinara (20e). Odnosno ukoliko se prijavite za celu edukaciju umesto 7600 dinara platićete 7000 dinara (umesto 76e platićete 70e).

Plaćanje van Srbije je preko PayPal-a ili plaćanjem na račun, uplate iz Srbije idu preko računa.

O voditeljkama edukacije:

Marija Končar Ršumović, master defektolog, autor bloga http://www.pitajdefektologa.com


Od 2014. aktivno radim individualne tretmane za decu koji podrazumevaju pre svega primenu načela da je učenje kroz igru jedino pravo učenje, a ponajviše kada je u pitanju stimulacija ranog razvoja, odnosno razvoja do 6 godine. Radim kako sa decom sa različitim smetnjama u razvoju, tako i sa decom neurotipičnog razvoja koja imaju problem sa grafomotorikom, finom motorikom i/ili pažnjom. Održala sam preko 200 radionica za decu i roditelje sa akcentom na učenju kroz igru. Autor seminara “Igrom do znanja” i istoimenog digitalnog priručnika, kao i webinara “Procena i tretman kroz igru”. Čast mi je što je moje edukacije do sada prošlo više od 500 ljudi iz regiona.

Nela Stanojević, dramski pedagog i vapitač po struci, autor stranice Moj način – My way .

Od 2012.godine radim kao dramski pedagog sa decom i mladima sa razvojnim smetnjama – radim na razvoju govora i razvoju socijalnih veština. Kroz pozorište, dramsku igru i igračke, sa jednim detetom ili grupom dece svakodnevno isprobavam nove metode i načine. Autor digitalnog priručnika o razvoju socijalnih veština “Moj način”, koji je proizvod višegodišnjeg iskustva sa ciljem da roditeljima i vaspitačima pomogne u razvijanju socijalnih veština kod dece.


​Karolina Đuga Čučković, master defektolog za višestruku ometenost i invalidnost


​Od 2014.godine se bavim individualnim tretmanima sa decom sa smetnjama u razvoju, najviše decom iz sprektra autizma, decom sa poremećajem pažnje, višestrukim smetnjama, smetnjama u intelektualnom i govorno-jezičkom razvoju. Od 2015.godine sam zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović” sa domom učenika, kao defektolog – nastavnik razredne nastave. Autor sam edukativnih materijala Okta, koji su prilagođeni deci sa smetnjama u razvoju, vizuelno potkrepljeni, pojednostavljeni i interaktivni. Materijale danas u radu sa decom koristi veliki broj stručnjaka iz srodnih nauka, roditelja, vaspitača, kako u regionu tako i šire. Predstavljeni su na bazarima, humanitarnim akcijama, sajmovima. Bila sam autor letnjih tematskih radionica za decu u Novom Sadu, kao i predavanja na temu štetnosti uticaja ekrana na razvoj dece. Od 2020.godine sam osnivač Centra za edukaciju Okta+ u Rumi, u kojem sprovodim procenu, prevenciju i tretman razvojnih smetnji. U radu sa decom se fokusiram pre svega na potpuno prilagođavanje kako okruženja, tako i materijala i načina rada detetu.

Učešće je moguće otkazati isključivo putem mail-a (na adresu pitajtedefektologa@gmail.com) najkasnije 5 dana pre početka modula. Učesnici koji su odustali nakon tog roka ili se ne uključe na edukaciju, nemaju pravo povrata kotizacije.
Ukoliko učesnik otkaže učešće u roku, može iskoristiti kotizaciju za neki od narednih termina o kojima će biti naknadno obavešten ili dobiti povrat novca.
Popunjavanjem prijave prihvatate uslove učešća na edukaciji.