UČIMO KROZ IGRU – Uskrs

Proslavite Uskrs sa decom uz zanimljive, uradi sam aktivnosti. U daljem tekstu pronađite ideje, materijale i različite aktivnosti da proslavite ovaj praznik. Pileća fina motorika Cilj je provući kanap (traku, pertlu, konac) kroz sve rupice. Ja sam napravila piliće gde je žuto lakše jer je veći razmak između rupica i zeleno teže gde su rupice … Continue reading UČIMO KROZ IGRU – Uskrs

Advertisements

Montesori kod kuće – Početni matematički pojmovi

Šta je to Montesori metod? - Cilj vaspitanja jeste obrazovanje, koji omogućuje da svako nađe svoju ulogu, svoje mesto, svoj cilj postojanja i dati mu mogućnost da to ostvari. Sam metod ističe rano učenje do 3. godine, dete na ranom uzrastu nesvesno upija ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini. Svesni upijajući um (uzast 3.-6. … Continue reading Montesori kod kuće – Početni matematički pojmovi

Razvoj orijentacije u vremenu kod dece

Kako da dete nauči šta je vreme i koliko traje aktivnost? O vremenu ne možemo govoriti kao da je to nešto što se opaža, već je to doživljaj koji se saznaje (Nikolić, Ilić-Stošović i Ilić, 2011, prema Eraković 1987). Iz napisane rečenice mogli bi da zaključimo da je apstraktno mišljenje potrebno kako bi dete razumelo … Continue reading Razvoj orijentacije u vremenu kod dece

Slagalicama do znanja – učenje boja, oblika, brojeva

U jednom od prethodnih tekstova mogli da ste da pročitate zašto su slagalice dobre za dečiji razvoj i da vidite u kojim sve to segmentima razvoja slagalice umetaljke mogu pomoći. Ovaj tekst je posvećen Alfa i Beta slagalicama, koje proivodi Pikom. Detaljno ću vam prikazati slagalice Alfa 2, 3, 4 i slagalicu Beta 4 i … Continue reading Slagalicama do znanja – učenje boja, oblika, brojeva

Montesori kod kuće

Ko je Marija Montesori i više o Montesori pedagogiji pročitajte klikom na sledeći link. Osnova Montesori metoda je da podstiče detetovo interesovanje kroz aktivnost koje je dete samo izabralo. Celokupno učenje bi trebalo da proizađe iz detetove unutrašnje potrebe, a sam materijal rada bi trebalo da bude takav da podstakne interesovanje. Na ranom uzrastu postoji … Continue reading Montesori kod kuće

UČIMO KROZ IGRU – Brojevi

Za dete predškolskog uzrasta broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja. Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. Sami matematički pojmovi nastaju kao … Continue reading UČIMO KROZ IGRU – Brojevi

MATERIJAL za učenje veličina

Cilj igre sa veličinama jeste da se probudi dečija radoznalost za matematiku u svetu koji nas okružuje, usvajanjem osnovnih matematičkih pojmova omogućavamo da dete kasnije lakše rešava matematičke probleme. Kako se formira pojam broja možete pročitati klikom na link, a kako se mogu učiti oblici možete pročitati klikom na link. Kada je u pitanju učenje … Continue reading MATERIJAL za učenje veličina

MATERIJAL za učenje predloga

Predlozi označavaju odnose/položaja predmeta i/ili bića u prostoru. Deca koja još nisu krenula u predškolsko (uzrasta do 6 godina) u većini slučajeva i dalje uče da se snalaze u prostoru. Oni uče šta je levo/desno, ispred/iza, gore/dole,... Prve predloge koje dete usvaja na uzrastu od 3 godine jesu predlozi NA i U. Kako dete uči … Continue reading MATERIJAL za učenje predloga

MATERIJAL za učenje brojeva

Dete bogati iskustvo kroz istraživanje okoline i rad sa priborom, i na taj način postiže samostalnost u svim sferama učenja. Proces brojanja protiče kroz 4 faze: 1. faza - dete broji pomerajući predmete 2. faza - dete broji dodirujući predmete bez pomeranja 3. faza - dete broji pokazujući predmete bez dodirivanja 4. faza - dete … Continue reading MATERIJAL za učenje brojeva

Formiranje pojma broja – početni matematički pojmovi

Za dete predškolskog uzrasta broj predstavlja brojanje, odnosno dete ne razume smisao broja. Sticanje pojma broja počinje formiranjem pojma skupa. Kao i za mnoge druge aspekte razvoja, kako bi se stimulisao razvoj početnog matematičkog obrazovanja potrebno je da detetovo okruženje bude takvo da ga podstiče na dalja saznanja i istraživanje. Sami matematički pojmovi nastaju kao … Continue reading Formiranje pojma broja – početni matematički pojmovi