F84 – Pervazivni razvojni poremećaji

Pervazivni razvojni poremećaji su porećaji u razvoju koje karakteriše poremeća komunikacije i socijalnih veština. To je neuropsihijatrijski razvojni poremećaj za koji je karakteristično da socijalni i kognitivni razvoj u oblasti govora i jezika netipičan za uzrast, odnosno da je usporen. Sama dijagnoza obuhvata širok pojam poremećaja koji se u većini slučajeva dijagnostikuje pre 4 godine, … Continue reading F84 – Pervazivni razvojni poremećaji

Advertisements

Reedukacija psihomotorike

Dete još intrauterino (u stomaku majke) uči putem pokreta. Pokret nam omogućava da istražujemo i da se upoznajemo svet oko sebe i sebe same. Pokret koji vršimo ili opažamo među drugima i među stvarima oko nas u nama uvek definiše određeni doživljaj koji se prepoznaje svešću. Šta je onda reedukacija psihomotorike? Reedukacija psihomotorike ili tretman … Continue reading Reedukacija psihomotorike

F83 – Disharmonični razvoj

Šta je disharmoničan razvoj? Disharmoničan razvoj odnosno dijagnoza F83 predstavalja zaostajenje ili odskakanje u razvoju određenih oblasti deteta (psihomotorika, govor, emocije, inteligencija), dok su ostale oblasti tipične ili prilbližne za uzrast deteta. Plastično objašnjeno na primeru možemo reći da je disharmoničan razvoj kašnjenje u motornom razvoju i senzornom povezivanju, dok su ostale funkcije tipične za … Continue reading F83 – Disharmonični razvoj

Rana intervencija

  Kako se definiše rana intervencija? Rana intervencija (RI) predstavlja niz neophodnih tretmana (medicinskih, psiholoških, obrazovnih, socijalnih) usmerenih na decu koja  pokazuju neki stepen zaostajanja u razvoju ili pripadaju nekoj rizičnoj grupi dece, i njihove porodice u cilju zadovoljavanja njihovih potreba. To je rani, kontinuirani i sveobuhvatni tretman. Ko je sprovodi? Rana intervencija se realizuje … Continue reading Rana intervencija

Mozak – Kada određene funkcije nisu razvijene, dete ne može da uči

Da li ste znali da je mozak bebe u suštini sadrži sve moždane ćelije koje će biti potrebne za učenje tokom njihovog životnog veka? Pored ove informacije dobro je znati da je mozak novorođenčeta trećina veličine jednog odraslog čoveka, ali ima sve mehanizme koji su mu potrebni da se razvije govor, jezik, ravnotežu, koordinaciju, izvršne … Continue reading Mozak – Kada određene funkcije nisu razvijene, dete ne može da uči