Dobro došli na stranicu koja je napravljena kako bi roditelji mogli lakše da dođu do podrške i usluga defektologa, logopeda, psihologa,… koje su im potrebne u njihovom gradu.

KONTAKTE DRŽAVNIH USTANOVA KOJE SE BAVE DIJAGNOSTIKOM, TRETMANOM I RANOM INTERVENCIJOM POGLEDAJTE OVDE.

Oglašavanje je besplatno, ukoliko pružate neku od usluga možete se javiti mail-om na pitajtedefektologa@gmail.com kako bih vas dodala na listu.


SRBIJA

BEOGRADDORĆOL
Inkluzivni razvojni krug za decu i mlade “Moj način”

Dramski pedagog – Nela Stanojević
Master defektolog – Marija Končar Ršumović
Usluge:
* Procena socijalnih veština
* Invidualni časovi (na srpskom i engleskom jeziku)
* Grupne radionice socijalnih veština
* Online časovi (na srpskom i engleskom jeziku)
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ +381 62 861 60 67
+381 63 690 336
mojnacin.myway@gmail.com
pitajtedefektologa@gmail.com
💻IG: Moj način.My way
IG: Pitajte Defektologa

BEOGRAD
Privatna praksa

Defektolog – Dragana Vukobrad
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 69 487 7787
dragana.vukobrad@gmail.com

BEOGRAD
Privatna praksa

Master defektolog – Jovana Ivančević
Usluge:
* Tretman defektologa
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 64 373 7544
jovanaivancevic@gmail.com

BEOGRADZVEZDARA
Ordinacija iz psihijatrije dr Selaković

Defektolog – Sandra Kostadinović
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 11 406 16 26
💻 www.drselakovic.rs

BEOGRAD – FILMSKI GRAD
Centar za edukaciju i ranu intervenciju

Master defektolog – Sanja Vuković
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju

Kontakt:

defektologsanjakrstic@gmail.com
💻 defektolog_sanjavukovic

BEOGRAD – BARAJEVO
Edukativno logopedski centar “Vigotski”

Diplomirani logoped, master defektolog tiflolog – Dijana Markez
Usluge:
* Defektološka procena
* Podrška u učenju
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ +381 65 552 72 72
lavvigotski@gmail.com
💻 www.vigotski.com

BEOGRAD
Tiflo kutak

Valentina Martać – master defektolog-tiflolog
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Procena funkcionalnog vida
* Tretmani vizuelne stimulacije
* Trening vida

Kontakt:
✉ +381 60 408 10 96
💻 IG: @tiflo.kutak

BEOGRAD
SLP centar

Tanja Timotić
Usluge:
* Logopedska procena
* Tretman logopeda
* Usluge porodičnog psihoterapeuta

Kontakt:
✉+381 64 2630 263

BAČKA PALANKA
Edukativni centar Poletarac

Usluge: 
* Defektološko testiranje i dijagnostika
* Logopedsko testiranje i dijagnostika
* Reedukacija psihomotorike
* Podrška psihologa za decu i odrasle 
* Individualni savetodavni rad sa roditeljima
* Pedagoško testiranje
* Podška pri učenju
* Priprema za polazak u školu
* Kreativno-edukativne radionice
* Relax kids radionice
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉+381 62 844 17 88
edupoletarac@gmail.com
💻 FB: Edukativni Centar Poletarac

NOVI SAD
FIDO CENTAR

Defektolog – Marija Radovanović
Defektolog – Jelena Ćirković
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Kreativno-edukativne radionice
* Individualni sport

Kontakt:
✉ +381692562274
+38121 3831 684
fidocentar@gmail.com
💻 IG: fidocentar

NOVI SAD
Privatna praksa

Defektolog – Katarina Blagojević
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsulatacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ blagojevickatarina964@gmail.com

NOVI SAD
CENTAR ZA PODSTICAJNU NEGU

Jasenka Lazić – Reedukator psihomotorike, Neurofeedback terapeut, Terapeut hranjenja, Terapeut integracije refleksa
Jelena Berger – Logoped
Dejana Knežević – Senzorni pedagog
Dragana Karanov – Dečiji psiholog
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Tretman senzorne integracije
* Terapija hranjenjem
* Neurofeedback tretman
* Integracija primarnih refleksa
* Tui Na masaža

Kontakt:
✉ +381 64 502 99 11
czpn.jasenka@gmail
💻 http://www.podsticajnanega.com
IG: cenatarzapodsticajnu.negu

NOVI SAD
DEČIJI OSMEH – Centar za stimulaciju razvoja, edukaciju i rehabilitaciju dece

Viktor Križik – defektolog, master somatoped
Tamara Janjatov – master logoped, reedukator psihomotorike
Bojan Jorgić – strukovni fizioterapeut
Milica Radanović – diplomirani defektolog
Jovana Kašić – diplomirani logoped
Emina Štangar – diplomirani fizioterapeut
Marijana Vodopivec – radni terapeut
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Procena psihologa
* Procena somatopeda
* Tretman somatopeda
* Specijalna rehabilitacija
* Neurorehabilitacija
* Rehabilitacija

Kontakt:
✉ +381 65 555 63
decijiosmeh021@gmail.com
💻 www.decijiosmeh021.com
IG: Deciji osmeh 021

ONLINE LOGOPED
Svetionik logoped

Aleksandra Đorđević – diplomirani logoped
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Tretman mucanja
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
*Priprema za polazak u školu

Kontakt:
✉ logopedsvetionik@gmail.com
💻 Instagram: @svetionik_logoped
Facebook: @logopedsvetionik

VRŠAC (I ESSEN NEMAČKA)
Center za ranu intervenciju i logopediju “Sonus”

Logoped, master psiholog, reedukator psihomotorike – Lavinia Gojkov
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Procena psihologa
* Tretman psihologa

Kontakt:
✉ +381638102381
+49 176 57808967
laviniagojkov@gmail.com
💻 IG: Sprachfee_logoped.nemacka
FB: Centar za ranu intervenciju i logopediju “Sonus”

JAGODINA
Obrazovni centar “REČ PO REČ”

Master defektolog – Jovana Stojilković
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o dečijem razvoju
* REBT terapija
* Terapija igrom

Kontakt:
✉ +38169 1503500
recporec035@gmail.com
💻 IG: Centar “Reč po reč”

BEČEJ
Edukativni centar DETECT

Master defektolog, diplomirani logoped –
Zorica Georgijević
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta
* Konsultacije sa tifologom
* Konsultacije sa reedukatorom psihomotorike

Kontakt:
✉ +381 63 8085038
detectcentar@gmail.com
💻 IG: Logoped.detect

BAČKA PALANKA
Edukativni centar “Školarac”

Master defektolog – Jovana Balinović
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381652407877
skolarac2020@gmail.com
💻 IG: _skolarac_
FB: Edukativni centar Školarac

SMEDEREVSKA PALANKA
Centar za pružanje usluga iz oblasti pedagoško-defektološkog rada Dunja

Defektolog – Dunja Radošević
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o dečijem razvoju

Kontakt:
✉ +381 60 619 96 33
dunja_kedic@yahoo.com
💻 IG: Defektolog Dunja
FB: Centar za pružanje usluga iz oblasti pedagoško-defektološkog rada Dunja

KRUŠEVAC
Logoped Stefana

Logoped – Stefana Ristić
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 60 048 0579
💻 FB: Logoped Stefana

ARANĐELOVAC
Defektoloski kabinet “Blistavi umovi”

Diplomirani defektolog – oligofrenolog –
Olivera Nikolić
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381612282842
blistaviumovi@gmail.com
💻 IG: defektolog_blistavi_umovi
FB: Defektoloski kabinet “‘Blistavi umovi”

VRBAS
Razvojni kutak “Vila”

Psiholog – Bojana Jocović Delić
Usluge:
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o dečijem razvoju
* Individualni savetodavni rad sa roditelja
* Grupe podrške za roditelje dece ranog uzrasta
* Edukativne i psihološke radionice za decu predškolskog uzrasta

Kontakt:
✉ +381 642192840
💻 FB: Razvojni kutak Vila
IG : Razvojni kutak Vila

ZRENJANIN
Logoped Zrenjanin

Logoped – Dona Podunavac
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Tretman defektologa
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 65 990 5991
💻 FB: Logoped Zrenjanin
IG : Logoped Zrenjanin

RUMA
Centar za edukaciju Okta+

Master defektolog – Karolina Đuga
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
* Izrada prilagođenih edukativnih materijala

Kontakt:
✉ +38169 3634676
centar.okta@gmail.com
💻 IG: Defektološki centar Okta+
FB: Defektološki centar Okta+

BAČKA PALANKA
Heroj PINKI

Defektolog – Mila Galić
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o dečijem razvoju

Kontakt:
✉ +381 642595966
milabajic92@gmail.com

BEOGRAD – MIRIJEVO
Logopedski centar Pričalica

Master logoped – Dragana Obradović
Usluge:
* Defektološka procena
* Logopedska procena
* Tretman defektologa
* Treman logopeda
* Konsultacije o razvoju deteta
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +381 64 9435147
💻 IG: Logopedski centar PRICALICA

PARAĆIN
Centar za edukaciju, stimulaciju i ranu intervenciju Sunce

Master defektolog somatoped, viši fizioterapeut – Jelena Obradović
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
* Stimulacija i rehabilitacija dece
* Korektivne vežbe
* Kineziterapijski tretmani – deformitet kičme kolena, stopala, tortikokis kod beba
* Procena posture
* Stimulacija psihomotornog razvoja dece od rođenja

Kontakt:
✉ +381645606704
jelena.obradovic@gmail.com
💻 IG: Defektoloski centar Sunce

VRBAS
Privatna praksa

Logoped, Integrativni dečiji psihoterapeut-Jovana Miljanić
Usluge:
* Defektološka procena
* Logopedska procena
* Konsultacije o dečijem razvoju
* Treman kod afazija
* Rad sa odraslim osobama

Kontakt:
✉ jovanamiljanic3@gmail.com

PIROT
Privatna praksa

Master defektolog – Petra Colić
Usluge:
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ +381 66 5400743

KRUŠEVAC
Drama centar

Ivana Ristić – master logoped
Marija Dronjak – psiholog
Dragan Dronjak – dečiji psihijatar
Nataša Nikolić – dipl defektolog
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološki tretman
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Procena dečijeg psihijatra
* Usluga porodičnog terapeuta
* Uluga REBT terapeuta u superviziji

Kontakt:
✉ +38165 4421442
dramacentarks@gmail.com

JAGODINA
EC “Svetionik plus”

Strugar Jelena – master logoped
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološki tretman
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
* Rana stimulacija

Kontakt:
✉ +38164 1491109



NIŠ I LESKOVAC
CE Nikolić


Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološki tretman
* Defektološki tretman
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju
* Montesori učitelj

Kontakt:
✉ +381 60 422 8418
+381 64 215 7579
💻 FB: Centar za edukaciju “Nikolić”


POŽEGA (KOSJERIĆ, ARILJE, LUČANI)
UG “TIMI”-Tim edukacije, inkluzije, motivacije i informacije

Gordana Černjanski – Master surdolog – diplomirani defektolog
Usluge:
* Defektološki tretmani
* Kreativno-edukativne radionice
* Sportske radionice
* Podrska u učenju
* Konsultacije o decijem razvoju
* Individualni, savetodavni rad sa roditeljima
* Stimulaciju govorno-jezickog i psihomotornog razvoja dece
* Stimulacija i rehabilitacija dece 


Kontakt:
✉ +38162 366 002
 gordana.cernjanski@yahoo.com



SMEDEREVO
Poliklinika “Sveti gral”
Psihološko savetovalište “Krug SD”

Mirjana Jovanović – diplomirani defektolog-somatoped
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Rana stimulacija

Kontakt:
✉ +38165 2701163



KIKINDA
Privatna praksa


Marijana Kovačić – Pedagoški asistent Vaspitač specijalista za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje
Usluge:
* Podrška u učenju
* Podrška u razvoju socijalnih veština i socijalizaciji


Kontakt:
✉ +38160 0435 635
marijana.kovacic994@gmail.com



PIROT
Inkluzivni centar; Udruženje za pomoć “MNRL”-Pirot

Vesna Stanković – specijalni pedagog
Nadja Varagić – logoped
Neda Mitrović – master psiholog
Dragana Lilić – pedagog, master socijalni radnik
Ivan Nikolić – vaspitač
Nena Milenković – vaspitač
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološki tretman
* Defektološki tretman
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju 


Kontakt:
✉ +381 10 322 758
 💻 FB: MNRL Pirot
IG: MNRL Pirot


KRUŠEVAC
Privatna praksa

Ana Milovanović, diplomirani defektolog- logoped
Usluge:
* Logopedsko-defektološka procena
* Logopedsko-defektološki tretman
* Podrška u učenju


Kontakt:
LOGOPED KRUSEVAC ANA


SMEDEREVO
Logotim

Aleksandra Sikirica – logoped
Jovana – logoped
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Online mentorstvo
* Moguć dolazak na kućnu adresu

Kontakt:
✉ +38164 4139135



PANČEVO
Razvojni centar za decu i mlade Naš Kutak

Ivana Jović
Usluge:

* Defektoloska procena
* Defektološki tretman 
* Radionice za decu uzrasta od 1-3, i 3-6 godina 
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta, 
* Korektivna gimnastika 
* Savetodavni rad sa roditeljima/starateljima 
* Logopedska procena 
* Logopedski tretman
* Procena psihologa, 
* Tretman psihologa, 
* Grupe podrške za roditelje dece 

Kontakt:
✉ +381 61 202 8855

www.centarzadecu.com
IG: inkluzivni_kutak_boravak 
FB: Nas kutak 




ČAČAK
Kabinet “Jovanović”


Sonja Jovanović – psihološki savetnik u edukaciji za psihoterapeuta
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Psihološko savetovanje
* Konsultacije o razvoju deteta
* Procena fizioterapeuta


Kontakt:
✉ +381 62 337 065
💻 FB: Kabinet Jovanović


VRBAS
Privatna praksa

Aleksandra Barović, master defektolog- logoped
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Konsultacije o razvoju deteta
* Rad sa svim uzrastima


Kontakt:
asimic15@yahoo.com





BOSNA I HERCEGOVINA, REPUBLIKA SRPSKA

BIJELJINA, REP. SRPSKA
Logopedski kabinet “Tvoj Logoped”

Magistar logopedije – Lidija Ristić
Usluge:
* Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ +387 66 213 120
logopedtvoj@gmail.com
💻 @tvoj_logoped_

BIJELJINA, REP. SRPSKA
Sa defektologom na ti

Specijalni edukator rehabilitator (defektolog) –
Kosana Tojić
Usluge:
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
Defektolog Kosana Tojić
💻 FB: Sa defektologom na ti

SARAJEVO I TUZLA
Privatna praksa

Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije –
Benjamin Avdić
Usluge:
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
* Konsultacije o razvoju deteta
* Podrška u učenju

Kontakt:
✉ +387 62 989 760
avdic.benjamin@hotmail.com

BIJELJINA, REP. SRPSKA
Specijalistički Centar S+Medico

Defektolog-surdoaudiolog – Mićanović Slađana
Usluge:
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
*Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta

Kontakt:
✉ +387 66 714 567
+387 55 221 111
💻 sluh_govor_jezik

GRADIŠKA, REP. SRPSKA
Udruženje roditelja djece sa autizmom ,,Duga”

Nevena Gvozdenac- master psiholog
Marja Vejnović – diplomirani defektolog- logoped, SI terapeut
Senka Kulaš – magistar logopedije
Dragan Kulaš – master defektolog-somatoped, SI pedagog, radni terapeut


Usluge:
* Defektološka procena
* Tretman defektologa
*Logopedska procena
* Logopedski tretman
* Procena psihologa
* Tretman psihologa
* Konsultacije o razvoju deteta
* Kreativno-edukativne radionice za decu
* Radionice za roditelje
* Tretman senzorne integracije

Kontakt:
✉ +387 60 360 5045
duga122@yahoo.com

KISELJAK, BIH
FPMOZ


Sara Bošnjak – Univ.BACC.rehab.educ.

Usluge:
* Defektološka procena

✉ 1512.sarabosnjak@gmail.com


HRVATSKA

ZAGREB
AULA POMOĆ U UČENJU

Prof. specijalne edukacije – Anja Rendulić
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Podrška u učenju
* Konsultacije o razvoju deteta
* Instrukcije iz engleskog jezika

Kontakt:
✉ +385 99 766 6031
anjinaula@gmail.com
💻 Aula – pomoć u učenju


MAKEDONIJA

BITOLA
Edukativen centar za stimulacija i edukacija na deca “Abrakadabra”

Natasa Jancevska – Specialen edukator i rehabilitator
Usluge:
* Defektološka procena
* Defektološki tretman
* Dneven prestoj za deca od 3-6 godni

Kontakt:
✉ +389 76 794063
abrakadabrabitola@gmail.com
💻 FB: Едукативен центар за стимулација и едукација на деца “Абракадабра”
IG: abrakadabrabitola

jer podrška je važna!

* centri, kabineti, ordinacije su ovde navedeni svojom željom, nisu lična preporuka.