Trenutno imam značajan broj prvaka sa kojim radim na uvežbavanju pisanja i čitanja, a generalno ova tema mi je oduvek bila zanimljiva. Kada govorimo o veštini početnog čitanja i pisanja njihov razvoj započinje već u predškolskom kada se dete susreće sa štampanim slovima, često se slovo povezuje za određenu reč kako bi dete lakše zapamtilo glas i slovo, pa je igra “Na slovo, na slovo” dobar primer kako kroz zabavnu aktivnost možete dete upoznati sa slovima.

Samo početno čitanje i pisanje podrazumeva tri etape razvoja koje su međusobno povezane i zavise jedna od druge:

  1. pripremno razdoblje,
  2. razdoblje početnog analitičko-sintetičkog čitanje i pisanja (pisanje i čitanje slovo po slovo, pa slog po slog i na kraju cela reč),
  3. razdoblje usavršavanja čitanja i pisanja.

Sam pripremni deo podrazumeva učenje glasa i odgovarajućeg slova, u našem jeziku svaki glas ima svoje jedinstveno slovo, za razliku od nekih stranih jezika gde određeni glas možemo napisati različitom kombinacijom slova.

U učenju slova pored gore navedene igre “Na slovo, na slovo” može vam pomoći i slagalica koja ima 30 islustracija koje su povezane sa početnim slovom. Ova slagalica je dobar alat za početno učenje slova jer su slova jasno naznačena i na njoj su ispisana samo velika štampana slova, sa jasnim motivima pored.

DSC_0187

Prikazana slagalica je slagalica Izdavačke kuće PIKOM. A pored slagalice sa Azbukom, možete pronaći i slagalicu Brojevi kako bi lakše savladali brojeve od 1 do 5. Ukoliko radite sa decom predškolskog uzrasta i prvacima, birajte materijale koji su jednostavni, koji sadrže samo potrebne ilustracije i imaju jasnu pozadinu bez previše boja koje mogu zbuniti dete. Jer zamislite da dete ima problem sa pažnjom i date mu slagalicu koja je prešarena, a trebalo bi uz nju da nauči npr. da broji, taj cilj ne bi bio ispunjen jer bi se dete trudilo da se skoncentriše, a zbog previše vizuelnih stimulusa to ne bi uspelo i bilo bi frustrirano.

DSC_0189.JPG

Još jedan materijala za pripremni period početnog čitanja i pisanja jeste spajanje parova slova – veliko i malo slovo.

Preuzimite pdf. – Спој парове

Sledeće razdoblje podrazumeva period početnog analitičko-sintetičkog čitanja i pisanja koja podrazumeva globalno čitanje*, obrade pojma rečenice, analize rečenice na reči, reči na glasove i slova. I u tom periodu se rade vežbe koje podrazumevaju slušanje, prepoznavnje glasa, ispisivanje slova i reči.

U ovom periodu može nam pomoći sledeći materijal:

DSC_9206

Ukrštenice nalepnice postoje u 4 različite varijante: Životinje, Brojevi, Hrana i Rebusi.

Kako možete da koristite ovaj materijal?

U svakoj od ukrštenica se nalaze nalepnice sa slovima koje su potrebne na dve strane levo i desno (pogledajte slike ispod).

Krenite od Ukrštenica sa temom koja je detetu bliska i draga, pa tako ako dete voli životinje najveću motivaciju za rad će imati ukoliko izabrete Ukršetenicu sa temom Životinja. U svakoj ukrštenicu su jasno ilustrovani pojmovi i naznačeno je gde se koji pojam upisuje tj. gde se kom pojmu lepe slova. Svako slovo ima svoje polje, pa se na ovaj način uči i koliko glasova ima koja reč, ali se uči i orijentacija na papiru i u prostoru jer se neke reči “ispisuju” horizontalno, a neke vertikalno.

Kada se polja ispune dete može da proba da pročita slovo po slovo, a kasnije i slog po slog.

*
U globalnom čitanju dete pamti vizuelno izled napisane reči, bez prethodne analize i sinteze slova (glasova), a u tome mu pomože ilustracija bića/predmeta koja označava tu reč.

Kako vi vežbate čitanje i pisanje?

signature

logo2014.png

Prikazane proizvode možete da nabavite preko sajta IZDAVAČKE KUĆE PIKOM

www.pikom.co.rs


Post je napisan u saradnji sa Izdavačkom kućom što ni na koji način nije uticalo na formiranje mog mišljenja o proizvodima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.