Prvo i osnovno – šta je to brain gym?

Aktivnosti koje se sprovode u “teretani za mozak” produkt su Brain Gym International organizacije. Brain gym podrazumeva 26 aktivnosti (vežbi) kojima su u osnovi pokreti, koji su prirodni tokom prve godine života kada dete uspostavlja koordinaciju oko-ruka, koordinaciju ruku i nogu, kao i celog tela. Ovaj program razvijali su G.E.Dennison i P.D.Dennison koji navode da je međuzavisnost kretanja, spoznaje i primenjenog učenja osnova ovog programa. Autori navode da ovi pokreti utiču na razvoj koncentracije, akademskih veština (pisanje, čitanje,…), koordinacije tela, razvoj pamćenja, kao i na razvoj organizacionih sposobnosti.

Karakteristično za ove aktivnosti jeste da su kratke i da ih možemo obaviti i u malom prostoru. Program podrazumeva zabavne pokrete koji su osmišljeni tako da “aktiviraju” mozak, otud i naziv “Brain gym”. U literaturi kao razlog zašto su ove aktivnosti značajne navodi se da one oslobađaju od stresa, troše višak energije kod dece (često se primenjuje u radu sa decom koja imaju ADHD), a ujedno i utiču na poboljšanje učenja. Ove vežbe se mogu sprovoditi na svim uzrastima, od najmlađeg uzrasta do školskog.

Ovde navodimo nekoliko aktivnosti iz Brain gym-a

  • “Lenja osmica” (eng. Lazy 8)

Dete crta na papiru ili u vazduhu prstima broj osam koji leži (iliti znak za beskonačno). Crta se i sa dominantnom i sa nedominantnom rukom. Kada dete koristi svoju nedominantnu ruku razvijaju se delovi u mozgu koji utiču na razvoj kreativnosti, pa se ova aktivnost preporučuje kao uvod u crtanje ili pisanje sastava. Crtanje sa dominantnom rukom opušta mišiće ruke i ručni zglob i dobra je aktivnost za pripremu za duže pisanje. Crtanje “lenje osmice” počinje od sredine, a dete bi trebalo da provede oko minut u ovoj aktivnosti.

  • Cik cak (eng. Cross crowl)

Ova aktivnost pomaže u trošenju viška energije i time pomažu da se poboljša koncentracija i pažnja. Cik cak pokreti takođe stimulišu razvoj koordcinacije, orijentacije i kretanja. Aktivnost se sprovodi tako da dete treba da pipne svojim levim laktom desno koleno, pa obratno, pokreti se mogu sprovoditi i u stojećem i u sedećem položaju, a trebalo bi da traje oko 2 minuta.

  • Duplo crtanje (eng. Double doodle)

Ova vežba podrazumeva istovremeno crtanje sa obe ruke. Ova aktivnost utiče na razvoj detetovih veština učenja, akademskih veština.

  • Šešir za razmišljanje (eng. Thinking cap)

Dete drži oba uha tako sa kažiprstom i palcem i pritiska (masira) uho od početka do kraja (od ušne resice ka gore). Ova aktivnost pomaže razvoj detetovog sluha, kao i kratkotrajne memorije.

  • Udica (eng. Hook up)

Vežbu sprovodimo u stojećem, sedećem ili ležećem položaju. Dete treba da prekrsti levi skočni zglob preko desnog, ispreprluće prste na rukama i da ih prbliži na grudi. Važno je da disanje bude duboko. Ovu aktivnost sporvodimo onda kada želimo da bi se relaksirali i “otvorili” um.

Savet koji se navodi, jeste da se pre primene neke od ovih aktivnosti popije čaša (gutljaj) vode kako bi se dobila energija.

brain gym2


Slika je preuzeta sa interneta.

One thought on “Brain Gym – gimnastika za mozak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.